Formannskapet i Lesja sa blankt nei til forslaget til en ny regional legevaktordning på Lokalmedisinsk senter på Otta. For Lesja sin del er det nå opp til Dovre kommune.

- Dersom Dovre blir med tvinges vi inn i ordningen, vi har ikke mulighet til å ha legevakt på egenhånd. Jeg håper Dovre også vil være med på å utsette dette, og ikke ha det travelt når det gjelder å skrive under avtalen, sier ordfører i Lesja, Per Dag Hole.

Det er foreslått at den regionale legevakten ved Lokalmedisinsk senter (LMS) på Otta skal være i gang fra den 15.januar. Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre går for oppstart den 15. januar, mens Lesja mener det har vært en for hurtig prosess rundt legevaktordningen og at for mye er uavklart.

- Vi ønsker at den regionale ordningen skal starte opp, sier ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune.

Han mener det har vært en god prosess, og at avtalen er i samsvar med vedtaket som kommunestyret i Dovre har gjort. Han ønsker et felles formannskapsmøte etter at ordningen er satt i gang, for å kunne evaluere den.

- Jeg føler ting i stor grad har kommet på plass, og de må få lov til å prøve først. Og informasjon skal gå ut til innbyggerne i neste uke, sier Fasteraune.