Fornying av kontaktledningsnettet og sporfornyelse av Dovrebanen er i full gang.Totalt vil investeringene over Dovrefjell beløpe seg på ca 115 millioner i 2010.

-       Alle tremaster langs jernebanelinjen på Dovrefjell skiftes nå ut med stålmaster, i første omgang på strekningen Dombås-Hjerkinn. De nye mastene er blitt nøye vurdert i forhold til miljøet, og har fått en miljømessig riktig farge, forteller oppsynsmann Kåre Ola Botan ved Jernbaneverket.

Les mer i papirutgaven av Vigga.