Leder for Snøhetta Villreinutvalg, Erland Løkken, mener merkingen er en god måte å følge med trekkmønsteret til villreinen på.

– Senderne er i drift i rundt tre år, litt avhengig av teknikk og batteriets levetid. På den tiden får vi verdifull informasjon for forvaltningen av reinen, sier Løkken.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) står for det faglige ansvaret. Kamera skal også monteres på Snøhetta-reinen.

Luftgevær på nært hold

Da radiomerking ble startet, var det først utprøvd på Hardangervidda. Bakkemerking med snøskuter ble forsøkt, med dårlig hell.

– Vi skyter bedøvelsespiler med luftgevær, og må 20-30 meter inntil for å skyte. Erfaringene vi gjorde oss med bakkemerking, var at vi skremte opp reinen mer. Vi har ikke noe godt alternativ til helikoptermerking, det er er det som fungerer best, sier Strand.

Etter reinen er skutt med bedøvelsen, må forskerne ned på bakken for å feste halsbåndet. Selv om en radiomerking er planlagt, blir gjennomføringen hele tiden vurdert, blant annet ut i fra hvordan vinteren har vært.

– I forhold til kalvingen er den største fosterveksten de tre siste ukene. Simlene er enda ikke for tunge når vi utfører merkingen, men dette er også noe som blir vurdert, sier Strand.

Merkingen av Snøhetta-reinen er alt i gang.

Utnytte mulighetene

På Hardangervidda ble reinen utstyrt med et lite kamera på halsbåndet, når de først ble radiomerket. Disse kameraene har gitt unike bilder fra flokklivet til villreinen.

– To rein vil få kamera i Snøhetta også. Vi måler aktiviteten på senderen, så kan vi se på kameraet hva reinen gjør. Det vil gi et godt grunnlag av kunnskap i tillegg til GPS-målingene. Det vil gi en fasit for å sammenligne tidligere logger, forklarer Strand.

Han mener det er mange som trenger å lære om dyrene, og et kamera vil gi god informasjon.

– Også i forhold til menneskelige forstyrrelser, vi kan se bedre med kamera om Stroplsjødalen er en barriere. Og om den eventuelt gjør noe annet da, sier Strand.

Når villreinen først skal merkes, tror Strand det er lurt å utnytte seg av de mulighetene som finnes.

– Forvaltningen må jo etterhvert klare seg uten GPS, og basere seg på den kunnskapen som allerede er der. Da er det bra å utnytte seg av de mulighetene som finnes. Merkingen er ikke uten risiko, og ikke uten belastning, sier Strand.

Les mer i ukens Vigga.

Se video av GPS-merkingen her (foto: NINA):