Meldt flomfare på Østlandet - Dovre ligger på gult nivå

foto