Leik og lærdom i harmoni: – Alle har framleis alle fingre i behold