Disse arbeidskarene hadde mange lange dager da Dovrebanen skulle bygges