- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke