Dovre er den best styrte kommunen i regionen

foto