Lesjafolk presenterer seg med ein særprega kveld

foto