Sægrov tar med seg sønnen og samboer Silje Slettahaug fra Bergen til Lesja, og bidrar på den måten til befolkningsvekst i kommunen.

- Jeg er klar over nedgangen i folketallet, noe som skal bli interessant å jobbe med. Det som gjelder for å få folk til å flytte dit er arbeidsplasser, sier Sægrov.

Han har en master i økonomistyring, og arbeider i dag med kontrakter og innkjøp i Statoil. Dette håper han er erfaringer han også kan bruke i jobben i Lesja kommune.

Snø, ski, fjell og klatring. Den nye økonomisjefens interesser passer overens med nytt valg av bosted. Han mener Lesja har en interessant plassering på toppen av Gudbrandsdalen, vendt både østover og vestover. Inntrykket han har fått av administrasjonen er god, og tror et par «friske øyne» kan være bra.

- Lesja er en kommune som i utgangspunktet har god økonomi og inntekter fra konsesjonskraft, sier Sægrov,