I hele juli har det kun kostet en tier for å enkeltbilletter på alle Innlandstrafikk sine busslinjer i Innlandet.

Fylkesordfører, Even Aleksander Hagen (Ap), er veldig fornøyd med at kampanjen har vært en suksess og at flere har valgt å reise med bussen i sommer.

Han oppfordrer folk til å fortsette å kjøre buss etter kampanjen.

– Vi må få flere til å reise kollektivt og vi ønsket at sommerens 10-kronerskampanje skulle være et godt tiltak for at flere skulle reise med bussen i sommer, sier fylkesordføreren.

Dette var en politisk bestilling og Fylkestinget bidro med fem millioner kroner i støtte til tiltaket.

Reisetallene for juli viser at det var 46 prosent flere reiser i juli 2022, sammenlignet med samme måned i fjor, generelt på alle reiser i Innlandet.

Flere som har reist både i byene, mellom regionene og til fjells. Ser vi på de ulike linjene, så er det størst økning på linjene som kjører lengre reiser mellom flere regioner, med en endring på 78 prosent, fra 2021 til 2022.