1 million kroner skal komme eldreomsorg i Lesja og Dovre til gode