Bare to av ti kommuner har en frivillighetspolitikk – Lesja og Dovre har ikke