2,3 millioner mer i frie inntekter til Lesja og Dovre

foto