Særegent verktøy skal bidra til bedre trafikksikkerhet på fylkesveiene - Har analysert 37 000 svinger i Innlandet

foto