Lesja og Dovre går for felles forliksråd med resten av Nord-Gudbrandsdalen

foto