Fylkesmannen hever beredskapen i Innlandet til oransje nivå

foto