Gjør utbedringer før sommertrafikken starter

foto