Alle satsar aukar frå nyttår: 5000 kroner i førelegg for mobilbruk

foto