– Beredskap på brann og redning må prioriteres høyt

foto