Det har vært debattert tidligere, og det er et tema som vil bli debattert flere steder også i framtiden. To kommuner eller en stor kommune, det er spørsmålet. Denne gangen er det Øyvind Frich i Dovre Arbeiderparti og . i Lesja Arbeiderparti som har satt temaet på dagsorden. Mandag hadde de to partiene møte hvor en mulig sammenslåing av Lesja og Dovre ble drøftet.

Et slik spørsmål skaper ikke bare debatt på politisk nivå, men selvsagt også blant innbyggerne. Det er snakk om to kommuner som allerede samarbeider på flere plan, men som er i forskjellige situasjoner på ett viktig område: økonomi. Lesja er en kommune med god økonomi, mens Dovre stadig må svinge sparekniven. Med dette for øyet er det helt klart hvem som ville få størst fordel av en slik sammenslåing.

Dette aspektet går også igjen i innbyggernes meninger. Vi har i denne utgaven vært interesserte i å høre hva lokalbefolkningen mener. De vi har spurt er et lite, men tilfeldig utvalg, og det er ikke mange nok til å kunne konkludere. Det er likevel nok til å vise en tendens, og tendensen er klar. Lesjingene er imot, mens dovringene gjerne slår seg sammen med naboene i nordvest.

Foreløpig er dette kun et forslag fremmet av to politikere, og det er tidlig i prosessen. Likevel er det et spørsmål som stadig blir tatt opp over hele landet. Som sagt er det tidlig å si hvor dette vil føre hen for Lesja og Dovre, og det er mange forhold de to kommunene må ta hensyn til og bli enige om før det kan gjøres noen vedtak. Ikke minst må det komme opp til politisk behandling. Skulle spørsmålet bli lagt dødt, er det ikke usannsynlig at spørsmålet kan komme opp igjen om få år. Da av regjeringen, og da uten at kommunene selv har så mye de skulle ha sagt.