Torsdag kveld er det storforeldremøte på Dovre skule (samfunnshuset) i regi av FAU og Barnevakten.no.

Tema er mobil- og nettvett, og om korleis vaksne skal engasjera seg i barn og unges mediekvardag. Barnevakten.no står bak opplegget.

Barnevakten skriv på heimesidene sine at dei arbeider ut fra FNs barnekonvensjon, som understrekar barnas rett til å bruke mediene og deira krav på vern frå informasjon som kan vera skadeleg. Barnevakten.no vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på ein trygg og bevisst måte, heiter det vidare.