God uttelling hos Innovasjon Norge gir stor lokal verdiskapning

Innovasjon Norge i Oppland får årlig over 100 søknader om tilskudd til investeringer i tradisjonelt landdbruk i Oppland. Mellom 40 og 50 av disse får avslag på søknaden sin.

Flagestad har sammen med samboeren Ingrid Tungen lagt mange planer for gården Hattrem Uppistugu på Lesja.

– Jeg var utdannet agronom i 2000, og har alltid drømt om gård. Nå har jeg endelig fått tak i en, sier Flagestad.

Flagestad har kjøpt nabo- gården til hjemgården, Systugu Hattrem. Han eier dyrene og en del maskiner, men det er faren Bengt som har driften. Bengt leier i dag fjøset av Kristian.

Generasjonsskifte

Flagestad er likevel godt kjent i begge bygningene. Siden faren Bengt fikk diagnosen MS da han var 30 år, har Kristian hjulpet til med gårdsdriften. Han har vært avløser hos naboen i åresvis. Moren Sigrun er også med i gardsdrifta. Med investeringen i påbygg av fjøset forbereder familien seg på et generasjonsskifte, der Kristian og Ingrid tar over drifta. Med god hjelp av foreldrene til Kristian.

På rundtur

Syver Aasberg fra Innovasjon Norge var på rundtur på Lesja mandag. Sammen med en del fra landbruksavdelingen i Lesja og Dovre, samt ordfører Mariann Skotte, fikk han besøke tre gårdbrukere.

Innovasjon Norge forvalter i år 574 millioner korner til investeringer og utvikling i landbruket, av disse har Oppland fått nesten 44 millioner.

– Det er signal på at neste års ramme blir nesten 700 millioner kroner, sier ordfører Skotte.

Aasberg er redd det kan bli andre regler, som gir et lavere tilskudd, men at flere får tilskudd til ulike prosjekter.

– Slik det ser ut nå, vil Innovasjon Norge kunne lage mer egne regler for tildeling, sier Aasberg.

Stor investeringsvilje

I fjor ble det investert nesten 36 millioner kroner innenfor landbruket i de to kommunene, med 5,2 millioner kroner samlet i tilskudd fra Innovasjon Norge.

I år er det så langt investert for over 30 millioner kroner, men investeringsviljen er langt høyere. Det fortsatt et stort investeringsbehov, noe landbrukskontoret og ordføreren mener vitner om ivrige gårdbrukere som vil satse på frem- tiden.

God utmåling

Dovre, og spesielt Lesja har hatt gode utmålinger fra Innovasjon Norge.

– Vi er svært glade for to år med god hjelp fra Innovasjon Norge, sa Mads Heidsve fra landbrukskontoret for Lesja og Dovre.

Aasberg reiser ikke rundt til alle som søker støtte, men forteller at de reiser rundt til flere enn før, og så mange som mulig.

Hvordan rammene for neste år blir, håper han å ha klart før søknadsfristen i oktober.

Påbygg på nedre siden: Kristian og Ingrid vil bygg på fjøset for å få plass til 20 flere dyr, og få en mer effektiv drift.
Mange søknader: Syver Aasberg og kollegaen håndterer årlig over 100 søknader om tilskudd for investeringer i landbruket, bare for Oppland fylke.