Minst 24 personer kommer til Lesja og Dovre i forbindelse med storøvelsen Trident Juncture til høsten, i perioden 18. til 22. juni. Under rekognoseringen vil du kunne se uniformert personell fra mange nasjoner flere steder, i Lesja og Dovre stort sett fra Italia, Spania og Slovenia.

Både Dombås og Åndalsnes nevnes om spesielt berørte steder, og veiaksene E136 mellom Dombås og Åndalsnes og E6 hele strekningen fra Fredrikstad til Levanger er av spesiell interesse.

– De enkelte nasjonene kommer selv med ønsker om hva de vil se og hvem de vil snakke med, vi i Heimevernet skal tilrettelegge for dette, forteller områdesjef Nord-Gudbrandsdal HV-område, major Børge Wilhelmsen.

Det vil blant annet sett på terreng, slik at styrkene vet hvordan de kan ferdes for å unngå minst mulig skader.

Eget sykehus

Lesja og Dovre vil oppleve en stor befolkningsøkning denne perioden. Det skal blant annet bo 600 soldater på Vidflotten på Lesja og nesten 400 hos forskjellige bedrifter på Hjerkinn. Soldater vil også være innlosjert på Hageseter, Furuhaugli, Ljoshaugen og Kolstad gard.

– Dette er folk er fra Italia, Spania, Slovenia og Ungarn, forteller Wilhelmsen.

Det vil være mannskap i forbindelse med øvelsen i området fra 17.august til 15.desember. Selve øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 7. november. Wilhelmsen sier det vil merkes at det er befolkningsøkning, både for de som bor her og for lokalt næringsliv.

– De har også fritid mens de er her, og da er det klart at det er mange som vil ut av campen når de har mulighet til det, sier Wilhelmsen.

Han forteller at det på Vidflotten vil være et feltsykehus, med både leger, tannleger og veterinærer. De vil også ha en egen akuttenhet.

– Dette vil avhjelpe situasjonen for lokal legevakt når de kan ta hånd om det meste selv, sier han.

Sommertrafikk hele høsten

Øvelsen blir den største i Norge på mange tiår. Landstyrkenes aktivitet vil hovedsakelig finne sted i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. En stor del av materiellet vil fraktes fra Østfold til Akershus, Oppland og Hedmark.

Øvelsen er så stor at de aller fleste i de berørte områdene vil bli påvirket.

Hovedaktiviteten og selve øvelsen foregår i Østerdalen. Selv om det ikke blir aktiv øvelse i Lesja og Dovre, vil de absolutt merkes. Både med en stor økning i befolkningen, og ikke minst forflytting av utstyr og personell. Det vil bli stor økning i trafikk gjennom Gudbrandsdalen, både av sivile og militære.

– Statens Vegvesen sier man kan forvente trafikkmengde som om sommeren til langt ute i november, sier Wilhelmsen.