Prosjektet er tilrettelegging av område for rast og opphold.

Berit Fiksdahl, rådgiver for miljø og friluftsliv i Dovre kommune, forteller at den store parkeringsplassen ved oppkjøringen mot Hjelle Seter en del av et statlig sikret friluftsområde, der staten har kjøpt området og betalt opparbeidinga av parkeringsplassen.

Stort område

– Men arealet er mye større og går helt opp til gammelvegen som går nedenfor og langs kveene på Hjelle Seter. Området er ganske stort og går nesten fra E6 og opp til gammelvegen, sier Fiksdahl.

Knyttet til disse statlige sikrede friluftsområdene er det en tilskuddsordning der man kan få penger for tilrettelegging av friluftsliv.

– Så det er det jeg har søkt om og fått 140 000, sier hun.

Gapahuk

Tanken hennes var å sette opp en gapahuk i området med utsikt over Dovrefjell, med forbindelse mot vegen.

– Ideelt sett hadde jeg ønsket meg å sette den opp et litt annet sted, men tilskuddsordningen går bare på disse statlige sikrede områdene. Derfor må man gjøre tiltakene innenfor disse, forklarer hun.

For å få tilskuddet måtte Fiksdahl først lage en forvaltningsplan for området.

Står som den står

Hun sier at selve parkeringsplassen blir det ikke gjort noe med. Men forteller at området der friluftsområdet er tenkt er ganske komplisert.

– Det er mange kulturminner, både fangstgroper og annet. Vi får ikke lov til å gjøre noe der før det er klarert av kulturminnemyndighetene. Og det er det vi venter på nå for å planlegge videre, sier hun.

Denne gapahuken står i Bergsgrenda, og det er en lignende Berit Fiksdal håper kan bli satt opp på Hundyrju.

Må skje før nyttår

Hun håper at arbeidet blir gjort i løpet av sommeren/høsten.

– Fristen for å bruke disse pengene er jo i 2018, sier Fiksdahl.

Hun ser for seg at gapahuken kan bli noe lignende av det som er satt opp i Bergsgrenda.

– Gapahukene der er fine og av solide materialer, og er ordentlig håndverk, sier hun.

Gammelvegen er mye brukt hele året, og gapahuken på Hundyrju er først og fremst et sted å sitte for de som bruker skiløypene om vinteren og turstien om sommeren.

Strategisk område

– Det er jo egentlig et veldig strategisk område. Den opprinnelige tanken min var at dette skulle bli et fint område å sitte på sommeren og gjerne på vinteren og se utover Dovrefjell med forsåvidt veien og vinden i ryggen, men om vi får lov vet jeg ikke ennå. Det kan hende jeg må fire på mange av tankene mine. Hvis vi i det hele tatt får lov blir dette en rasteplass for både syklende, gående og skiløpere, både voksne og unger, men også for dem som bare vil ha et lite rasteområde, sier Fiksdahl.

Hun ser for seg at folk også kan spise formiddagsmat eller drikke kveldskaffe der.

– Ja, at en kan dra oppå fjellet, og ha et sted hvor det er godt å sitte, det er tanken min. Jo mer jeg tenker på det, jo mer er det et strategisk område for all utfart i Dovre, sier hun.

Hvem som får lage gapahuken ligger ennå på vent da det er mye som må klareres før en kommer så langt.

– Jeg har ikke turt å gjøre noe med det før vi har tillatelse, men gapahukene i Bergsgrenda er en slags modell i hodet mitt. Med pengene får vi laget en skikkelig gapahuk og noen skikkelige bord og benker og det som skal til. Det er faktisk et budsjett på 200 000, men da er det noe som er lagt inn i forhold til planlegging og oppfølging av bygging og slike ting, sier hun til slutt.