Hun observerte dyrene på jordet nedenfor huset sitt like sør for Dovre sentrum. Dette var like etter klokken 10 om morgenen. Først så hun ett dyr som beveget seg på jordet, før det kom en til.

Sikker i sin sak

De to dyrene så ut til å leke seg sammen.

– Først trodde jeg det var rev. Plutselig kom det enda en hoppende over gjerdet, som var enda større, forteller kvinnen, som ikke ønsker å gå ut med navnet sitt i avisa.

Hun er sikker på at det ikke var rev, hun mener de var mye større, og hadde ikke rette fargen.

– De hadde et annet ganglag enn reven, sier hun.

Hun tviler på det var hunder, for hun tror det er for tilfeldig at tre så like hunder finner sammen på den måten. Hun ser jevnlig rev på jordet ellers.

Kvinnen fulgte med dyrene med kikkert, og alle tre dro over gjerdet. Hun har ikke varslet fra om observasjonen, men er sikker på at det må ha vært ulv. Noen dager etterpå gikk ene datteren hennes ned til området, og fotograferte spor etter dyret.

– Usannsynlig

Rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn i Oppland, Esben Bø, tviler på at det kan ha vært ulv.

– Det er veldig usannsynlig at tre ulver går sammen på denne tiden utenfor revir. Det ville i såfall være første gang jeg har opplevd det. En annen ting som gjør at jeg tviler på det, er at de bruker ikke energi på å leke seg om vinteren, mener Bø.

De vil notere hendelsen som en ikke bekreftet observasjon. Bø har sett bildet av sporet, men tviler på at det er ulv, blant annet siden han ikke ser de to største, midterste klørne. Han vil ikke spekulere i hvilke dyr det kan ha vært, om det ikke er ulv.

Det er ikke gjort lignende observasjoner i Nord-Gudbrandsdalen eller omkring som Bø kjenner til.