Innovasjon Norge gir hvert år tilskudd til investeringer til oppbygging av bygninger for husdyr på forskjellige gårder. Lesja og Dovre har fått bra med midler fra tidligere år.

Besøk av saksbehandlerSøknadsbehandler for Innovasjon Norge, Syver Åsberg, var denne uken på besøk hos bønder i Lesja og Dovre for som vurderer å gå i gang med byggeprosjekt, og dermed ser på tilskudd fra Innovasjon Norge som en mulig løsning.

Søknadsprossessen er svært omfattende med mye kontakt på tvers av bøndene, landbrukskontoret og innovasjon Norge. Gjennom besøket fikk bøndene et innblikk i behandlingen, og råd om ordninger som Innovasjon Norge kunne by på for ulike aldersgrupper gårsdriften.

Positive til besøketGårdbrukerne var fornøyde med besøket fra saksbehandleren, og oppfattet det som interessant og lærerikt.

Knut Andreas og sønnen Andre Brenden på Dovre planlegger utbygging av fjøs, og i tillegg skal Andre snart ta over gården. I den forbindelse fikk familien nyttig informasjon angående overtakelse og generasjonsskifte som kan ha en betydelig rolle i søknaden. At gårdsdriften går i arv er en viktig del å ta vare på landbruket.

Planene familien har for utbygging innebærer løsningsavdeling med robot, som vil kunne gi en mer fleksibel variasjon mellom kjøtt- og melkeproduksjon.

Åsberg ser positivt på prosjektet, som påpeker at Brenden tenker mer systematisk fleksibilitet enn vanlig, og har en langsiktig løsning som kan tilpasse seg i flere tiår fram i tid etter hvordan kjøtt- og melkekvotene blir fremover.

Saksbehandleren var også på besøk hos Astrid Ruste i Dovre, som også planlegger utbygging av fjøs og ser for seg en økning fra 20 til 30 melkekyr.

Ruste begynte med gårdsdrift i fjor sammen med mannen Iver Tore Skomakerstuen, som har en ambisjon om å få en ålreit drift som er bra for både dyrene og gårdsdriverne.

Hun synes det var greit å få kommet i kontakt med saksbehandleren, og godt å kunne snakke sammen og få en oversikt over mulige søknadsordninger som Innovasjon Norge kan tilby.

Godt miljøÅsberg og Innovasjon Norge er på utkikk etter økonomisk fornuftige prosjekter til utbygging eller utbedring av fjøs.

Åsberg mener det er mye flott satsing i Lesja og Dovre fra unge, flinke og dyktige bønder, og påpeker at Hedmark og Oppland har et sterkt og godt miljø med lite stein i jorda og god dyrkbarhet.

Flere søkere i LesjaInnovasjon Norge har en investeringsordning med en pott på rundt 40 millioner kroner i Oppland. I år, før 1. februar, har det vært 108 søkere i fylket, noe som er en nedgang fra tidligere, påstår Kari Anette Austvik fra landbrukskontoret i Lesja og Dovre.

– Det skyldes signal om at investeringer i sauefjøs ikke blir prioritert, og Innovasjon Norge har derfor mottatt få søknader fra sauebønder, sier Austvik.

Dovre fikk et tilskudd på 2,3 millioner til utbygging av nye fjøs. Lesja fikk 4,7 millioner til utbedring av åtte fjøs.

Gjennom årene har Dovre som regel fått gjennomslag på alle sine søknader, og Austvik kan ikke huske at Lesja har fått så mye støtte som nå.

Austvik mener Innovasjon Norge og deres bidrag er utrolig viktig.

– Tilskuddene vi får er utløsende for å gjøre utbygginger mulig, sier hun, som er svært glad for at Åsberg kommer til gårdene og får møtt folkene bak idéene.

Andre (t.v.) og Knut Andreas Brenden la fram planene om påbygget til Syver Åsberg og Kari Anette Austvik (t.h.)
Saksbehandleren var også hos Astrid Ruste (t.v.), som sammen med mannen Iver Tore Skomakerstuen, begyndte gårsdrift i fjor.