– Heimevernets våpenskole bør utvikles som kompetansesenter for hele Forsvaret