Ola (85) feira gebursdagen sin med å vera på si siste korøving

foto