Har gitt støtte til lokale friluftsprosjekter - åpner for flere

foto