Halvard hadde en dyster barndom - mistet begge foreldrene og tre søsken

De fleste kjenner han best som lege, men livet til Halvard Eskeland (82) har en dyster forhistorie som få kjenner til.