Foto: Illustrasjonsfoto Anne Marie Aa

Fred være med ditt støv

Det gamle minneordet finnes på mange, eldre gravsteiner. Vi har tatt en vandring på Dovre kirkegård og sett på noen av de mest særpregede støttene.