Kommunedirektøren svarer: – Vi tar dette på høyeste alvor

foto