Hele potten for tilskudd til kulturbygg i Oppland går til Lesja. Det betyr 2,25 millioner kroner til Lesja kulturhus.

Oppland fylkeskommune fikk inn sju søknader til kulturbyggmidlene, men det ble enstemmig vedtatt at hele potten på 2,25 millioner kroner skulle gå til Lesja kulturhus. Søknaden fra Lesja gjelder ombygging av eksisterende gymsal/samfunnshus til et kulturhus, og vil inngå i et større anlegg som rommer skole, idrettshall, svømmehall, treningssenter, ballbinge, musikkbinge og bibliotek. Totalkostnaden er på knappe åtte millioner kroner.