Marit Svanborg (23) fra Lesja tar femårig lektor utdanning ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, med mastergrad i geografi.

Marit Svanborg fra Lesja studerer ved NTNU i Trondheim. Hun tar der en femårig lektorutdannelse med mastergrad i geografi. Masteroppgaven er faglig geografi og ikke knyttet til selve skolen. Alle har sin egen veileder under masteroppgaven, men det meste går ut på selvstendig arbeid. Ivar Berthling er Marit sin veileder og han er naturgeograf. Hun er nå i gang med siste året av utdanningen sin og tar feltoppgaven i mastergraden sin ute i Lesja. Det skjer i områdene rundt Vidflotten til Svarttjønn, og i tillegg driver hun på flatene ved Bottheimsetra. I utdannelsen driver de mye med feltarbeid ute, både i Oppdal og Trondheim. Der lærer de mye med hensyn til skredfare. Utdanningen er rettet mot å være lærer i ungdomsskole og videregående skole. Hun kan også jobbe med skredsikring og være arealplanlegger i en kommune.