30. november i fjor sendte Norsk motorsportklubb (NMK) Nord-Gudbrandsdal en søknad til Lesja kommune angående støtte til landsfinalen i bilcross. Den skal arrangeres på Bjorli 23. august. Dette er norgesmesterskapet i bilcross, og 2-3000 mennesker ventes å komme til Bjorli for å få med seg dette arrangementet.

- Vi håper det vil bli et friskt tilskudd til overnattingssteder, det lokale mattilbudet og handelssteder, og tar sikte på å markedsføre dette når vi inviterer, skriver klubben i sin søknad.

De søker støtte på 50 000 kroner.

- En glipp

Brevet havnet på pulten til ordfører Steinar Tronhus, som trodde han mottok en kopi. Først 13. januar i år, en og en halv måned etter at brevet ble sendt, er søknaden registrert i postlistene til Lesja kommune. Da oppdaget Tronhus at han var eneste mottaker av denne søknaden.

- I denne saken har det skjedd en glipp. Ordføreren har mottatt søknaden og trodd at dette var en kopi til ham, og underforstått tenkt at også postmottaket har fått søknaden til journalføring. Det skal ikke skje, men kan skje uavhengig av rutiner og regelverk. Slike avvik søkes tettet så fort det blir avdekket. I denne konkrete saken ble søker kontaktet så snart saksbehandler ble kjent med søknaden, sier rådmann Kai Ove Riise.

Sendte på nytt

Alle kommuner må følge arkivforskriften. Det betyr at alle inngående og utgående dokumenter som etter offentlighetsloven regnes som saksdokumenter og har verdi som dokumentasjon, skal journalføres. Dette gjelder både brev, e-poster og tekstmeldinger. Glippen ble oppdaget da NMK Nord-Gudbrandsdal sendte søknaden på nytt. Dagen etter at søknaden fra NMK Nord-Gudbrandsdal ble registrert, tok kulturkonsulent og saksbehandler i saken, Sonja Mathisen, kontakt med lederen av landsfinalekomiteen.

- Kulturkonsulenten tok tak i det, og var veldig hjelpsom, sier Kent Rudi, leder i komitten for landsfinalen.

Nå skal søknaden om støtte opp til behandling i livsløpsstyret i Lesja 11. februar.

Storinnrykk

NMK Nord-Gudbrandsdal arbeider med fullt trykk og ligger godt an fram mot festhelga i august. Under arrangementet skal også arealene til Lesja fallskjermklubb brukes. Klubben er snart ferdig med nytt klubbhus. Mange har timesvis med dugnadsarbeid bak seg for å få det hele i stand til finalen. Og flere skal det bli.

- Vi ønsker å markedsføre regionen, og få folk til å komme hit for å kjøre billøp. Dette er viktig for rekrutteringen til bilsporten, men også for at folk skal komme hit og oppleve samhold og dugnadsvilje selv på mindre plasser som Lesjaskog og Bjorli, skriver Rudi i søknaden.

Rundt 130 løpere skal delta i finalen 23. august, men også i dagene før og etter vil man merke bilsportens inntog i Lesja.