- Nå har jeg troen på at vi kan få til noe, sier Ove Vadet,etter å ha mottatt fredningsdokumentene fra Riksantikvarens representant Hanna Geiran. - Når det først ble snakket om å frede bygget var kanskje de fleste, meg selv inkludert, litt negative, men vi har vært godt inkludert i prosessen, og ser nå hvilke muligheter som ligger i dette, sier Vadet. Ved fredningsseremonien i kinoen torsdag kveld ble mulighetene representert ved en sjekk på 300 000 kroner, som fulgte med de offisielle fredningsdokumentene.

Ove Vadet, i spissen for andelslaget Dombås Kino og Kulturhus har allerede hatt folk på befaring for å gi pris i forhold til en kraftig oppgradering av fasaden til kinobygget, og etter pengegaven har han stor tro på å være i gang med det prosjektet allerede til våren. - Kjempemoro, stråler Vadet,som mener han har jobbet så lenge på Dombås Kino at han kunne blitt fredet sammen med bygget.

Riksantikvaren legger i sin begrunnelse vekt på det unike i bygget. - Man kjenner ikke til tilsvarende bygninger i like god stand, sier Hanna Geiran. Hun vektlegger også okkupasjonsårene fra 1940 - 45 som en viktig del av norsk historie, ikke minst på film og kino-siden, og mener det norske samfunnet nå er modent for å se kulturminner fra denne tiden som noe positivt. - Denne bygningen kan like gjerne representere frihet, samhold og kampvilje sier fylkesordfører Gro Lundby i sin gratulasjonstale.

Les mer om fredningsseremonien i neste ukes Vigga.