Optimisme på Bjorli.

- Det er mye optimisme på Bjorli nå, sa Håvard Gangsås, styreleder i Lesja-Bjorli Reiseliv, på denne ukas møte. Hørt det før? Ja, og kanskje uten at det har skjedd all verden der. Man har heller hørt om samarbeidsproblemer, lite regelmessighet på åpningstider og mangel på spisetilbud.

Men nå er det faktisk optimisme å spore, nettopp fordi det ser til at flere av aktørene der nå drar mer i samme retning enn noen gang før.

Det er planer om et aktivitetselskap, og det er stor vilje til å se på hvordan forhold er organisert andre steder.

Bjorli Høstmarked gikk av stabelen sist helg, og er et godt eksempel på denne optimismen Gangsås referer til. Dette er et godt eksempel på stor dugnadsinnsats, vilje til samarbeid og evne til å dra i felles retning. Bjorli har all grunn til å svære stolte over dette arrangementet som går over to dager.

Alle butikkene holdt åpent, gode tilbud fristet og alt var tilrettelagt for en heldagsopplevelse på Bjorli. Markedsområdet var stort, over 70 utstilllere, både lokale og fra andre steder.

Det var høy kvalitet påvarene, lite ”juggel”, som man ofte kan oppleve på andre martnader. Dette er med å løfte Bjolri, dette er et marked som folk ønsker å reise til. Det gir gode ringvirkninger og god reklame.

Dersom Bjorli høstmarked kan gå framfor, og være et eksempel til etterfølgelse så er det grunn til å tro at optimismen på Bjorli vil vare.