Det gikk et steinsprang i 15-tiden søndag. Etter det ble det målt rekordhøye verdier i det utsatte fjellpartiet.

- Det er de største bevegelsene vi har målt, sier sjefsgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, under en pressekonferanse på Åndalsnes søndag kveld.

Området som beveger seg er på rundt 20 ganger 30 meter, og har et masseinnhold på rundt 5000 kubikkmeter. Natt til lørdag gikk det også et stort steinsprang i Mannen.

- Det er vanskelig å si om det er økende bevegelser, men det er større bevegelser nå enn da vi tilførte vann, forteller Blikra.

På grunn av dårlige flyforhold har ikke NVE kunnet tilføre vann i dag. Det er meldt fortsatt plussgrader og mer nedbør. Snøen på toppen av fjellmassivet smelter. Det er meldt mye vind kommende døgn.

- Vinden vil ikke påvirke selve raset, men den vil påvirke snøsmeltingen, sier Blikra.

Han sier at det er sannsynlighet for at bare deler av området vil kunne løse ut, mens resten blir igjen.

I bølgedaler

Blikra sier at det er liten sannsynlighet for at raset vil nå ned til bebyggelsen, men at det for sikkerhetsskyld må evakueres. Raumabanen er stengt for persontrafikk. E136 vil kunne bli stengt på kort varsel dersom det går et ras. Dette ikke på grunn av masser i vegen, men på grunn av støvskyen som kan danne seg. Sivilforsvaret holder døgnkontinuerlig vakt i området. NVE følger situasjonen tett, og mottar målinger hvert niende minutt.

- Vi ser at bevegelsene går i bølgedaler, sier Blikra.

Evaluerer evakuering

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, har for andre gang på en uke evakuerte innbyggere i kommunen.

- Det er det som er trasig. Dette blir en stor usikkerhet for dem. Vi håper at skredet går nå, sier Hustad.

Dersom det ikke blir en løsning på sitasjonen i år, vil mer permanente løsninger for de evakuerte bli et tema under evalueringen.

- Vi følger bevegelsene tett, sier Lars Harald Blikra i NVE.