Dovre bygdekvinnelag består av rundt tjuefem driftige damer, som blant annet har som mål å skape liv og aktivitet i bygda. - Vi blir ofte spurt om å delta på ulike arrangementer, forteller leder Gudrun Urstad Lund. - Det synes vi er svært positivt, og prøver å stille opp så ofte vi kan. Damene i laget er flinke, og lette å be.

Positivt for nye sambygdinger

Denne uka arrangerte de sin egen årlige Bygdekveld. Dette er tenkt å skulle være et sosialt og miljøskapende arrangement, i uformelle rammer. - Vi har litt underholdning og servering, og håper folk vil benytte anledningen til å snakke med hverandre og ha det hyggelig. Særlig kan dette være et positivt arrangement for folk som er nye i bygda og vil bli kjent, forteller Gudrun, som selv er innflytter til Dovre. Rundt 60 - 70 personer møtte opp på årets Bygdekveld, noe arrangøren sier seg brukbart fornøyd med. Hildrun Granseth har vært med i Dovre bygdekvinnelag i over førti år, og kan minnes langt høyere besøkstall tidligere. - Vi har vel hvert fall vært oppe i det tredoblte, men du vet, tidene forandrer seg. Det er mye som skjer, og folk er travle. Vi er fornøyd, og tror vi har noe positivt å tilby dem som er her, sier Hildrun.

Mye god underholdning

Arrangementet er gratis, både inngang og servering, og underholdningen fra Spelemannslaget, Lesja Dovre danseteam og Trekkfuglene holdt høy standard. For første gang har bygdekvinnnene hatt loddsalg, og bøkene ble trekt på Bygdekvelden. - Vi har fått inn over 13 000 kroner, og det er vi storfornøyd med. Derfor er vi også glade for å kunne tilby fine premier. Noe har vi bidratt med selv, men vi har også fått mange fine gaver fra det lokale næringslivet, forteller Gudrun,

som retter en takk til alle som har støttet dem, både sponsorer og loddkjøpere.

Hildrun Granseth i Dovre bygdekvinnelag ønsket velkommen med diktet Kven veit av Audun Høgbrenna.
Publikum ble oppfordret til å danse, mens Spelemannslaget spilte.