Gründeren som gjekk sine eigne vegar, og som la grunnlaget for det som i dag er den blomstrande bedrifta, Lesja Bulldozerlag as: Bernt B. Storhaug ( 1910 – 1997). Foto: privat

Lesja Bulldozerlag 70 år

– Bernt B. Storhaug er den lesjingen som mest fortener ei statue. Dei fyrste maskinene og laget si historie burde dessutan bli ein del av Lesja Bygdetun, seier Egil Ulateig.