Regjeringa føreslår 2,1 milliardar kroner til Dovrebanen

foto