Nå er det snart flere eldre enn barn og unge i Norge