Fasteraune: – Det er viktig med lokalt engasjement rundt E136

foto