Regionrådet i dialog med regjeringa: – Vi vil sette våre utfordringar og moglegheiter på dagsorden

foto