- Elevane er ikkje mange andre plassar enn skulen no, så då prøvar vi å gjere det så koseleg her som mogleg

foto