Etter en iskald vinter, satses det for fullt på alternative varmekilder i vårt område. Stadig flere ser på bioenergi som en viktig alternativ energikilde. På Otta startet Otta Biovarme opp anlegget for ganske nøyaktig tre år siden, og var da unike i sitt slag i Gudbrandsdalen.  Nå har også dovringene og lesjingene for alvor sett verdien i å utnytte lokale varmeressurser.

I forrige uke skrev vi om Ivar Michal Ulekleiv, Bjørn Ivar Killi og Lars Bergseng. De har startet Dovre Biovarme DA, og skal til høsten sette opp et stort flisfyringsanlegg bak Fredheim omsorgssenter på Dovre. Dette vil romme 1000 kubikk med flis. Denne uken kan vi lese at medlemmer av skogeierlag og bygdeallmenninger fra Lesja til Dovreskogen inviterer skogeiere til å være med på å danne et selskap som kan produsere bioenergi av lokalt trevirke.

Ifølge Norsk Bioenergiforening skyldes over 20 prosent av de norske utslippene av karbondioksid fyring med fossile brensler. Dermed er økt bruk av bioenergi et av de mest effektive klimatiltak Norge og verden kan gjennomføre. På fylkestinget i 2005 ble det enstemmig vedtatt å gå for en målsetting om at 30 prosent av stasjonær energibruk i Oppland skal være bioenergi innen 2010. Det er fortsatt et stykke igjen før bioenergi kan bli vår ledende energikilde, men akkurat som med alle andre miljøtiltak, hjelper litt mer enn ingenting. Otta Biovarme og de kommende flisfyringsanleggene i Dovre og Lesja er viktige grunnlag for miljøsparing i vårt distrikt.