Vil hindre ulovlig ferdsel over toglinja - setter opp nytt gjerde