foto
Kom og sjå! Lene og sambuar Odd Kåre likar godt utsjånaden til 50-talshuset dei har fått kjøpt. Foto: Marit Tynnøl

Huset på haugen