Inntektstoppen i Dovre: Disse tre tjente mest i 2022